Philippines

HUMANAP NG LOKASYON

May isa na malapit sa iyo!

Hanapin ang pinakamalapit na Western Union sa iyo sa Pilipinas.

Mga dagdag na Western Union sites!

Magpadala ng pera online kung nakatira
ka sa isa sa mga sumusunod na bansa:
Ibang Western Union sites:

TANONG? Tumawag po sa Amin!

02 888-1200 (para sa mga tawag
mula sa Metro Manila)
  1-800-1-888-1200 (toll-free sa buong
bansa gamit ang PLDT)
  1-800-9-888-1200 (toll-free sa buong
bansa gamit ang Globe)
  +632 888-1200 (para sa mga tawag
mula sa ibang bansa)

PAANO MAGPADALA NG PERA

Simple lang. Pumunta sa pinakamalapit na Western Union Agent location, ipakita ang isang valid I.D. na may litrato, at malugod kang tutulungan ng aming Agent. Ang Western Union ay may higit na 489,0001 Agent locations sa mahigit 200 bansa at teritoryo sa buong mundo. Sa mahigit 8,5001 na Agent locations sa Pilipinas, malamang kami ay nandyan lang sa kanto ng inyong pinakamalapit na bangko, department store, mga supermarket o telephone center.

Paghahanap ng Ahente ng Western Union


 1. 1

  Punuan ang form na 'Para Magpadala ng Pera' o 'To Send Money'

  Punan ang 'To Send Money' na form at ibigay ito sa Agent kasama ang orihinal na kopya ng iyong valid I.D, ma may litrato.  Pwede kang tumawag sa Pilipinas sa Customer Hotline sa 02 888-1200 (kung ikaw ay nasa Metro Manila) o 1-800-1-888-1200 (toll-free sa buong bansa gamit ang PLDT), 1-800-9-888-1200 (toll-free sa buong bansa gamit ang Globe) o +632 888-1200 (para sa mga tawag mula sa ibang bansa) para sa karagdagang impormasyon.

 2. 2Bayaran ang iyong Pagpapadala ng Pera

  Ibigay sa Agent ang pera na gusto mong ipadala (ikaw ang Sender) at bayaran ang service fees2.

 3. 3Pirmahan at kunin ang iyong Resibo

  Ikaw ay papipirmahin ng resibo pagkatapos mong ma-check na tama ang lahat ng mga detalyeng nasa resibo. Isa sa mga detalyeng nasa resibo mo ay ang Money Transfer Control Number (MTCN). Mahalaga ang MTCN at dapat ipaalam mo lang ito sa taong iyong padadalhan.

 4. 4Ipaalam sa iyong Padadalhan

  Oras na para kausapin ang iyong Padadalhan (o benepisyaryo) ng pera, at ipaalam sa kanya ang kailangang impormasyon, tulad ng MTCN, ang iyong kumpletong pangalan (ang mismong pangalan na isinulat mo sa 'To Send Money' form), ang halaga ng pera ipinapadala mo, at ang bansa kung saan nanggaling ang pera.

 5. 5Sundan mo ang status ng iyong padala

  Pumunta sa 'Tracking' link na nasa homepage ng aming website. Malalaman mo ang status ng iyong pera sa pamamagitan ng pag-type ng iyong pangalan (ang mismong pangalang isinulat mo sa 'To Send Money' form) at MTCN.

  Tingnan ngayon ang status ng perang ipinadala mo

  Para masubaybayan ang status ng perang ipinadala mo, makakatawag ka rin sa Philippines Customer Hotline sa 02 888-1200 (kung ikaw ay nasa Metro Manila) o 1-800-1-888-1200 (toll-free sa buong bansa gamit ang PLDT), 1-800-9-888-1200 (toll-free sa buong bansa gamit ang Globe) o +632 888-1200 (para sa mga tawag mula sa ibang bansa).


1 Network data hanggang Disyembre 31,2012.

2 Dagdag pa sa transfer fee, kapag nagpadala ng pera, ang Western Union ay kumikita rin mula sa pagpalit ng iyong lokal na pera sa foreign currency. Papatawan ka ng buwis, kung mayroon man.


a Receiver
a Sender